အနာဂတ္ပတ္၀န္းက်င္လွပဖို႔ TMH နဲ႔အတူ သစ္ပင္စိုက္ၾကစို႔ (June )

၁၉.၆.၂၀၁၉ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ပန္းပ်ဳိးလက္ဆရာေတာ္တို႔ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္သို႔ ကုသိုလ္ျပဳဖက္ျဖစ္ေသာ ျမတ္နိဗၺာန္သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးလွဴဒါန္းေရးအဖြဲ႔အပါအ၀င္ တစ္ျခားေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ TMH Telecom Public Company Limited မွ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္းသြားေရာက္ အင္အားျဖည့္ၿပီး

အနာဂတ္ပတ္၀န္းက်င္လွပဖို႔ TMH နဲ႔အတူ သစ္ပင္စိုက္ၾကစို႔

၂.၆.၂၀၁၉ (တနဂၤေႏြ)ေန႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ အျမန္လမ္း ၇မိုင္ ၆ဖာလုံ အနီး႐ွိ ဓမၼဝိနယစင္တာ (ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးေက်ာင္း) ဝင္းအတြင္းတြင္ ကုသိုလ္ျပဳဖက္ျဖစ္ေသာ ျမတ္နိဗၺာန္သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးလွဴဒါန္းေရးအဖြဲ႔အပါအ၀င္ တစ္ျခားေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ TMH Telecom Public Company

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး သန္႔ရွင္းဖို႔ အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္စို႔

TMH Telecom မွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ာႏွင့္အတူပူးေပါင္းၿပီး Clean Yangon Challenge ေထာက္ၾကန္႔ေစ်း ေနာက္ေရေျမာင္းရွင္းလင္းေရးတြင္

TMH Telecom Public Co. Ltd. ၏ IPO Roadshow Seminar

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ပဥၥမေျမာက္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္လာမည့္ TMH Telecom Public Co. Ltd ၏Initial Public Offering (IPO) ကနဦးအစုရွယ္ယာမ်ားကမ္းလွမ္းျခင္းဆိုင္ရာကုမၸဏီမိတ္ဆက္ပြဲ ႏွင့္ ကနဦးအစု ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းကိုေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္းက်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕ ႏွင့္ အနီးတ၀ိုက္ရွိ လူၾကီးမင္းမ်ားအား

Announcement for updating supplementary document

Now we would like to update the supplementary document. Pursuant to the Securities and Exchange Rule 117. (a), we hereby

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ပဥၥမေျမာက္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္လာမည့္ TMH Telecom Public Co. Ltd ၏ ကနဦးအစုရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္အား ေၾကျငာျခင္း

TMH Telecom Public Co. Ltd ၏ သာမန္အစုရွယ္ယာ (Ordinary Shares) အသစ္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္း (Initial Public Offering)ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ (Road Show)ကို ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း(YSX)တြင္ (၁၃.၁၂.၂၀၁၇) ႏွင့္