ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ပဥၥမေျမာက္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္လာမည့္ TMH Telecom Public Co. Ltd ၏ ကနဦးအစုရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္အား ေၾကျငာျခင္း

TMH Telecom Public Co. Ltd ၏ သာမန္အစုရွယ္ယာ (Ordinary Shares) အသစ္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္း (Initial Public Offering)ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ (Road Show)ကို ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း(YSX)တြင္ (၁၃.၁၂.၂၀၁၇) ႏွင့္ (၁၄.၁၂.၂၀၁၇)ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ေန႔လည္ (၁၄း၀၀)နာရီမွ (၁၆း၀၀) နာရီအထိ ျပဳလုပ္က်င္းပျပီးျဖစ္ပါသည္။

TMH Telecom Public Co. Ltd သည္ ျမန္မာ့အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္မွတဆင့္ ကနဦးအစုရွယ္ယာမ်ား စတင္ေရာင္းခ်မည့္ ပထမဆံုးေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

အစုရွယ္ယာ၀ယ္ယူလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ Securities Account ဖြင့္လွစ္ထားသူမ်ားသာ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ Securities Account မရွိေသးသူမ်ား အေနျဖင့္ MSEC ရံုးခန္းသို႔ ဘဏ္စာအုပ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားယူေဆာင္လာ ၍ ဦးစြာ Securities Account ဖြင့္လွစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

Securities Account ဖြင့္လွစ္ျပီးပါက မိမိတုိ႔၀ယ္ယူလုိေသာ အစုရွယ္ယာအေရအတြက္နွင့္ ညီမွ်ေသာ ေငြပမာဏကုိ နီးစပ္ရာဘဏ္မွတဆင့္ MSEC ၏ ေအာက္ပါဘဏ္စာရင္းမ်ားသို႔ ေပးသြင္းျပီး TMH Telecom Public Co. Ltd ၏ အစုရွယ္ယာေလ်ွာက္လႊာပံုစံမ်ားအားျဖည့္စြက္၍ အ၀ယ္အမွာလႊာမ်ားအား တင္သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

KBZ – 219-125-21900118102 (Quick Pay)
CB – 0010100500017337
MCB – 167-07-14979
FPB – 201 015 M740

TMH Telecom Public Co. Ltd ၏ Company Profile အား ေအာက္ပါလင့္မွ တဆင့္ Download ရယူႏိုင္ပါသည္။
https://ysx-mm.com/…/up…/2017/12/cp_00005_en_01122017_01.pdf

TMH Telecom Public Co. Ltd ၏ Prospectus အား ေအာက္ပါလင့္မွ တဆင့္ Download ရယူႏိုင္ပါသည္။
https://ysx-mm.com/…/up…/2017/12/nl_00005_en_08122017_01.pdf

အစုရွယ္ယာေလ်ွာက္လႊာပံုစံမ်ားအား MSEC ၏ Counter တြင္ထုတ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ေအာက္ပါ Download Link မွ တဆင့္လည္းကူးယူရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Myanmar Version
*******************
https://drive.google.com/…/1M2VCsxCWK1sCJ0VS0iL3s1UN2…/view…

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္မွ တဆင့္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္

Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd.
အမွတ္(၂၁-၂၅)၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တိုင္းရံုး( ပထမထပ္)၊ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း နံပါတ္ – ၀၁-၃၇၆၈၂၂၊ ၃၇၆၅၂၅~၃၀
Website – https://www.msecmyanmar.com/