အနာဂတ္ပတ္၀န္းက်င္လွပဖို႔ TMH နဲ႔အတူ သစ္ပင္စိုက္ၾကစို႔ (June )

၁၉.၆.၂၀၁၉ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ပန္းပ်ဳိးလက္ဆရာေတာ္တို႔ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္သို႔ ကုသိုလ္ျပဳဖက္ျဖစ္ေသာ ျမတ္နိဗၺာန္သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးလွဴဒါန္းေရးအဖြဲ႔အပါအ၀င္ တစ္ျခားေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ TMH Telecom Public Company Limited မွ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္းသြားေရာက္ အင္အားျဖည့္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

Best Wordpress Gallery Plugin