အနာဂတ္ပတ္၀န္းက်င္လွပဖို႔ TMH နဲ႔အတူ သစ္ပင္စိုက္ၾကစို႔ (June )

၁၉.၆.၂၀၁၉ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ပန္းပ်ဳိးလက္ဆရာေတာ္တို႔ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္သို႔ ကုသိုလ္ျပဳဖက္ျဖစ္ေသာ ျမတ္နိဗၺာန္သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးလွဴဒါန္းေရးအဖြဲ႔အပါအ၀င္ တစ္ျခားေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ TMH Telecom Public Company Limited မွ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္းသြားေရာက္ အင္အားျဖည့္ၿပီး

အနာဂတ္ပတ္၀န္းက်င္လွပဖို႔ TMH နဲ႔အတူ သစ္ပင္စိုက္ၾကစို႔

၂.၆.၂၀၁၉ (တနဂၤေႏြ)ေန႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ အျမန္လမ္း ၇မိုင္ ၆ဖာလုံ အနီး႐ွိ ဓမၼဝိနယစင္တာ (ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးေက်ာင္း) ဝင္းအတြင္းတြင္ ကုသိုလ္ျပဳဖက္ျဖစ္ေသာ ျမတ္နိဗၺာန္သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးလွဴဒါန္းေရးအဖြဲ႔အပါအ၀င္ တစ္ျခားေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ TMH Telecom Public Company

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး သန္႔ရွင္းဖို႔ အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္စို႔

TMH Telecom မွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ာႏွင့္အတူပူးေပါင္းၿပီး Clean Yangon Challenge ေထာက္ၾကန္႔ေစ်း ေနာက္ေရေျမာင္းရွင္းလင္းေရးတြင္