၀ါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ TMH ရံုးခ်ဳပ္၌ TMH Telecom Public Co., Ltd. မိသားစုမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာျပဳ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲ ေဆကိဒၵ ႏွင့္ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔အား ပင့္ဖိတ္၍ ၀ါဆိုသကၤန္း၊ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေန႔ဆြမ္းမ်ားကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ၀ါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။